Ο πολιτιστικός χάρτης του Δήμου αλλάζει και το περιβάλλον της τέχνης αναβαθμίζεται, με την κατασκευή και ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.).

Το ΠΣΚΗ με την ολοκλήρωση του πρόκειται να αποτελέσει ορόσημο για την πόλη του Ηρακλείου. Αποτελείται από ένα πολυσυγκρότημα 5 κτηρίων και στόχος του είναι να αποτελέσει πυρήνα φιλοξενίας και παραγωγή πολιτισμού και τέχνης. Οι εγκαταστάσεις των κτηρίων ήδη χρησιμοποιούνται και είναι διαθέσιμες προς μίσθωση από οποιονδήποτε επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποια εκδήλωση.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να γίνει μια συνολικότερη διαχείριση, σύμφωνα με μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί. 

Δίνεται  δυνατότητα ανάπτυξης του Πολιτιστικού παράγοντα στο Ηράκλειο και στην ευρύτερη κοινότητα της Κρήτης με δυνατότητες οι οποίες δεν ήταν δυνατές στην πραγματοποίηση τους μέχρι σήμερα. Είναι ένα συγκρότημα πολυδιάστατο με πολλές μορφές και δυνατότητες χρήσης. Χωροθετείται στην περιοχή Λάκκος στην παλιά πόλη Ηρακλείου Κρήτης όπου χαρακτηρίζεται από στενά δρομάκια και σχετικά εγκαταλελειμμένα κτήρια. Η σύνδεση με το κέντρο γίνεται κυρίως μέσω της λεωφόρου Νικόλαου Πλαστήρα  που αποτελεί δρόμο ευρείας κυκλοφορίας και τη Γιαννίκου που συνδέεται με τον Άγιο Μηνά.

Επισκεφτείτε το Επίσημο site του Π.Σ.Κ.Η. εδώ

facebook link

Τοποθεσία: