104 μονίμων θέσεων.

20191    2  3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος x x x x x x
Φεβρουάριος
xxx

Μάρτιος
xx

xxxxxxxxxxxx
 x
Απρίλιος
xxxxxxx


Μάιος
Ιούνιος x x x x x x x
Ιούλιος x x
Αύγουστος
Σεπτέμβριος

Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες