104 μονίμων θέσεων.

 1   2  3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος
Φεβρουάριοςxx
Μάρτιος
xxxxxx
Απρίλιος
xxxxxxx
Μάιος x x
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος


x x x
Οκτώβριος x x x x
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες