Όπως είναι ήδη γνωστό το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου είναι ένα σύγχρονο πολύ-συγκρότημα που διαθέτει χώρους υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Την κατασκευή του έργου επιμελείται η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Σήμερα μέρος του Κέντρου είναι λειτουργικό, ενώ τα υπολειπόμενα έργα έχουν δημοπρατηθεί, με τη σχετική χρηματοδότηση να έχει διασφαλιστεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις για συναφείς Οργανισμούς, τέτοιου είδους ιδρύματα δεν είναι πρωτογενώς βιώσιμα. 

Το έλλειμμα τους συνήθως καλύπτεται από πόρους, επιχορηγήσεις ή χορηγίες, που δεν συνδέονται άμεσα με τη λειτουργική τους δραστηριότητα.
Παράλληλα η λειτουργικότητα τους είναι συνήθως ανταποδοτική μέσω της ευρύτερης προσφορά τους στην τοπική οικονομία. 

Γνωρίζοντας αυτές τις τάσεις κύριο μέλημα ήταν να προσδιοριστούν τα σενάρια λειτουργίας και η ελάχιστη ζημία για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Παρακάτω λοιπόν, σας παραθέτουμε σχετική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Deloitte Ελλάδας, που είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»).
Η μελέτη αφορά τα σενάρια τόσο σε Στρατηγικό όσο και σε Επιχειρησιακό επίπεδο.

Μελέτη της Deloitte

Η μελέτη αυτή έχει τεθεί σε διαβούλευση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου.
Περιμένουμε τις απόψεις και τα σχόλια σας στο παρακάτω email.

deptah.her@gmail.com