Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ) είναι ΝΠΙΔ και Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που έχει ως βασικό μέτοχο το δήμο Ηρακλείου και την ΠΕΔ Κρήτης.

Ιδρύθηκε το 1985, με αρχικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων της την εκμετάλλευση των δημοτικών καταστημάτων τουρισμού και αναψυχής.
Αργότερα, οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν στον πολιτιστικό τομέα και στην υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δήμου, στο πλαίσιο της σύγχρονης τάσης δημιουργίας ευέλικτων φορέων που λειτουργούν στις παρυφές του δημόσιου τομέα.

Η ΔΕΠΤΑΗ, στο πλαίσιο πάντα του κώδικα δήμων και κοινοτήτων, στηρίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη των ΟΤΑ και των τοπικών κοινωνιών.

Δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:

  • Τον επιχειρηματικό, που δίνει έμφαση στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
  • Τον πολιτιστικό και
  •  Τον αναπτυξιακό, που λειτουργεί ως μοχλός στήριξης και προώθησης δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στον χώρο του πολιτισμού και όχι μόνο, επ' ωφελεία του δημότη και του κοινωνικού συνόλου.