Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) υπήρξε όραμα πολλών δεκαετιών.

Η πρόταση ίδρυσης του πολιτιστικού κέντρου Ηρακλείου συζητήθηκε και έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου λίγο μετά τις εκλογές του 1975, επί δημαρχίας Μανώλη Καρέλλη. Ανήκει στον Ανδρέα Καλοκαιρινό, ο οποίος  την πρότεινε, ως επικεφαλής της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το 1975 επίσης, ανατίθεται στην Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης η σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος.

Το 1981 υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση σκοπιμότητας, κτιριολογικό πρόγραμμα και σχέδιο όρων προκήρυξης πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Το 1983 γίνεται Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη μελέτη του έργου, όπου μετέχει και το γραφείο Αν. & Δ. Μπίρη και Π. Κόκκορη, των οποίων η μελέτη αξιολογείται με το πρώτο βραβείο.

Το 1984 υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και μελετητών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης ανέγερσης του ΠΣΚΗ. Οι οριστικές μελέτες και η μελέτη εφαρμογής κατατίθενται διαδοχικά και εγκρίνονται έως το 1989, ενώ η οικοδομική άδεια τελικά εκδίδεται το 1991.

Το 1988 ορίζεται σαν φορέας ανέγερσης και διαχείρισης του ΠΣΚΗ η ΔΕΠΤΑΗ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από τροποποίηση του καταστατικού της. Το 1989 το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται τις δωρεές των ιδρυμάτων Καλοκαιρινού και Καπετανάκη, που θα συμβάλουν οικονομικά στην κατασκευή του ΠΣΚΗ.

Παράλληλα όμως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει την ουσιαστική αναμόρφωση του κτιρίου Δ του ΠΣΚΗ, με ανάθεση της μελέτης τροποποίησης στους αρχικούς μελετητές. Για το λόγο αυτό σταμάτησε και η διαδικασία της ήδη προκηρυχθείσας δημοπράτησης.

Το 1992 υπογράφεται η σύμβαση της μελέτης τροποποίησης του κτιρίου Δ (θεάτρου), ενώ συγχρόνως γίνεται μελέτη αναδιαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων των κτιρίων Α, Β, Γ και Ε.

Κατά τη διάρκεια του 1993 γίνονται και διάφορες ενέργειες για τη χρηματοδότηση του ΠΣΚΗ μέσω Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης αποφασίζεται η προκήρυξη συνεργασίας με σύμβουλο διοίκησης έργου.

Το 1994 για λόγους χρηματοδότησης από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων και του Αναπτυξιακού Νόμου, γίνεται προσπάθεια ένταξης του έργου σε αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει συγχρόνως και ως Συνεδριακό Κέντρο.

Το 2003 έγινε η έγκριση της Α’ φάσης του έργου στο γ’ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «πολιτισμός» 2000-2006 .

Μετά το 2003 το έργο έκανε την εκκίνηση του όταν πλέον είχε καταστεί δυνατή η συμφωνία μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πολιτείας για τη χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου.

Το 2004 έγινε διαχωρισμός έργου σε 2 φάσεις διακριτές. 

Το 2005 έγινε δημοπράτηση έργου, όπου πλέον το 2013 αποφασίστηκε χρηματοδότηση της Β’ φάσης του ΠΣΚΗ .

Τρία  χρόνια αργότερα, το 2016 υπεγράφη η σύμβαση της Β’ φάσης όπου η ολοκλήρωση της εκτιμάται στα μέσα του 2019.

Σήμερα υπάρχει δυνατότητα χρήσης ορισμένων αιθουσών για ανάγκες εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, θεάτρου, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Επισκεφτείτε το Επίσημο site του Π.Σ.Κ.Η. εδώ