180 καθήμενων θέσεων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Απρίλιος x x x x x
Μάιος x x


x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
Ιούνιος

x x x x x x x x x x x
Ιούλιος x x x x x x x x x x x
x x

Αύγουστος x
Σεπτέμβριος x x x x x
Οκτώβριος x x x x x x x x x x
Νοέμβριος x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Δεκέμβριος
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ιανουάριος 2018
Φεβρουάριος 2018 x x
Μάρτιος 2018 x x x x

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες