Διαθεσιμότητα αιθουσών

Οι εγκαταστάσεις του κτηρίου και οι εκάστοτε χώροι είναι διαθέσιμοι προς ενοικίαση από οποιονδήποτε τις χρειάζεται ανάλογα τις ανάγκες του, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραστάσεις και συναφή χρήσεις, τον λόγο και το είδος της  χρήσης της εκδήλωσης.

Υπογράφοντας μια σύμβαση μεταξύ εταιρείας και ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος κατοχυρώνει τον χώρο ή τους χώρους μίσθωσης που θέλει να χρησιμοποιήσει.