Κλειστό θα παραμείνει το Πάρκινγκ του Π.Σ.Κ.Η., λόγω διακοπής  Ηλεκτρικού Ρεύματος, την Δευτέρα στις 22.10.2018,  εξαιτίας εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον Ηλεκτρικό Υποσταθμό του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.