Επικοινωνία

Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Πλαστήρα & Ρωμανού

(Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε)

71201 Ηράκλειο, Ταχυδρομική θυρίδα: 1400

Γραφείο προέδρου & γραφείο αντιπροέδρου:

Τηλέφωνα: 2810229618, 2810241950, FAX: 2810244740 - email: deptah@otenet.gr

Διεύθυνση Διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών & προμηθειών:

Τηλέφωνα: 2810229618, 2810241950, Fax: 2810244740 - email: deptah@otenet.gr

Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών:

Τηλέφωνα: 2810228203, 2810229971, Fax: 2810288912 - email: ty@deptah.gr